top of page
Ontwerp zonder titel (7).png

Korte Omschrijving

Je kan zomaar in de situatie komen dat je voor iemand moet gaan zorgen. Bijvoorbeeld je ouder, je kind of je zieke partner.

Wij zorgen voor wie zorgt, wij helpen de helpers. 

Dat kan telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Degene voor wie wordt gezorgd doet mee aan dit gesprek.

Het doel is om te luisteren en te begrijpen waar de zorgverleners en de zorgvrager mee zitten.

Als de Zorgheeren kunnen helpen dat doen we dat!

Maar soms kan het zijn dat een hulpvraag niet bij ons past. Dan zullen wij doorverwijzen en in dit geval altijd zorgen voor een warme overdracht. Zo wordt voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd en zich niet gehoord voelen.

VRAAGSTELLING / AANLEIDING

De verantwoordelijkheid van de zorg komt steeds meer in handen van de families te liggen. Familiezorger/mantelzorger en zorgvrager worden gezamenlijk begeleid. Het uitgangspunt van onze werkwijze is ‘relationeel’. Relaties komen onder druk te staan wanneer een gezinslid langdurig ziek wordt of gehandicapt blijft. En juist een goede relatie is nodig om goede zorg te kunnen blijven geven en ontvangen. 

WAT WE WILLEN BEREIKEN

Wij helpen familieleden met elkaar te communiceren over de zorgsituatie. Zowel zorgstress als zorgvreugde worden met elkaar gedeeld. Relaties en posities veranderen bij intensieve zorgsituaties in gezinnen. Je kunt hierbij denken aan: 

-    verandering van relatie tussen partners;
-    verandering van intimiteit tussen partners;
-    verandering van ouder/kind-rol en relatie;
-    rouwverwerking; verlies van gezondheid zorgt voor               verlies van toekomstperspectief. Dit geldt voor                       de zorgvrager en de familiezorger.

De begeleiding is gericht op het voorkomen dat:

-    familiezorgers overbelast raken (zowel jonge als                     volwassen familiezorgers);
-    familiezorgers een nieuwe groep zorgvragers worden;
-    ieder familielid zijn of haar eigen hulpverlener heeft;
-    hulpverleners langs elkaar heen werken.

KOSTEN

Wij kunnen alle inwoners van de gemeente Tilburg

kosteloos helpen dankzij gemeentelijke subsidie.

OVERIGE DIENSTEN

  • Cursus transculturele familiezorg thuis 

  • Workshop mantelzorg

  • Themabijeenkomst mantelzorg

 

Meer weten over deze diensten:

''Zorg speelt zich altijd af in de privésfeer''

Waarom de Zorgheeren

Wij lopen met een hulpvraag mee, zolang totdat het antwoord op de vraag is gevonden en/of er een warme overdracht heeft plaatsgevonden aan een collega- (zorg)organisatie. Hiermee voorkomen we dat hulpvragers ervaren van het kastje naar de muur gestuurd te worden, of dat zij door de bomen het bos niet meer zien. Een veel gehoorde negatieve ervaring in het zorglandschap.

Het familiegesprek is van onschatbare waarde in onze dienstverlening. In de familiegesprekken vertelt de familie ons wat de zorgen, wensen en behoeften zijn. Daarbij onderzoeken wij:

A: wat speelt er?

B: wat is de vraag achter de vraag?

C: wat heeft u nodig?

We helpen bij het uitdrukken en afstemmen van wensen en verwachtingen, het aangeven van grenzen en het maken van afspraken.

Zo ontstaat gelijkwaardige samenwerking tussen alle partijen.

 

''De ideale ontmoeting begint met invoegen''

bottom of page