top of page

Consultatie

De Zorgheeren en Studio Familiezorg (samenwerkingspartner) hebben veel kennis en expertise op het gebied van systemische samenwerking. Door het delen van deze kennis, ervaring en expertise dragen wij bij aan een ideale samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het sociaal domein, de zorg, welzijn en het onderwijs.

Systeemgericht werken draagt bij aan het vergroten van de draagkracht van families in zorgsituaties. Wij geven concrete handvatten hoe professionals kunnen bijdragen aan het uiteindelijke doel, een goed georganiseerde, afgestemde, stabiele zorgsituatie. Ook integrale samenwerking is onderdeel van onze werkwijze. 

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN

Het belang inzien van systemisch werken binnen zorgsituaties. Het belang inzien van uitzoomen in plaats van inzoomen op de zorgvraag. Bewustwording van het belang van een gelijkwaardige samenwerking binnen langdurige en complexe zorgsituaties en met welke stappen je dit kan bereiken.  

VOOR WIE 
Beroepskrachten/vrijwilligers in het sociaal domein – zorg- en welzijnsorganisaties. 

paper-poster-mockup-hanging-from-a-wall-a10323 (1).png
paper-poster-mockup-hanging-from-a-wall-a10323 (3).png

Workshop Familiezorg

De workshop Familiezorg is een informatieve en inspirerende bijeenkomst die beroepskrachten, zorgvragers, families en vrijwilligers in de zorg beknopt laat zien wat systeemgericht werken betekent voor de kijk op zorg en de onderlinge samenwerking tussen alle betrokken partijen in de zorg.  

 

WAAROM  
Je kan de samenwerking in de zorg zien als een verbinding in een driehoek tussen zorgvrager, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers. Deze samenwerking is lang niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Soms is een inspirerende sessie gewenst om het toenemende belang van de samenwerking onder de aandacht te brengen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Het belang inzien van systemisch werken binnen zorgsituaties. Het belang inzien van uitzoomen in plaats van inzoomen op de zorgvraag.

Bewustwording van het belang van een gelijkwaardige samenwerking binnen langdurige en complexe zorgsituaties en met welke stappen je dit voor elkaar kan krijgen.  

VOOR WIE
Voor zorgvragers, hun naasten en alle beroepskrachten/vrijwilligers in de zorg. 

Lezing Familiezorg

Een lezing gaat over wat Familiezorg en systeemgericht werken inhoudt en over de impact van zorg op de hele familie.

WAAROM  
Je kan de samenwerking in de zorg zien als een verbinding in een driehoek tussen zorgvrager, naasten en beroepskrachten/vrijwilligers. Deze samenwerking is lang niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend. Soms is een inspirerende sessie gewenst om het toenemende belang van de samenwerking onder de aandacht te brengen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN 
Maak kennis met Familiezorg!

Ontdek het belang van systemisch / familiegericht en relationeel kijken binnen de zorgsituatie. Leer het belang inzien van uitzoomen in plaats van inzoomen op de zorgvraag. 
Ben bewust van het belang van een gelijkwaardige samenwerking binnen langdurige en complexe zorgsituaties en met welke stappen je dat voor elkaar kan krijgen.

 

VOOR WIE
Voor naasten, beroepskrachten, vrijwilligers en cliëntenraden.

paper-poster-mockup-hanging-from-a-wall-a10323 (2).png
paper-poster-mockup-hanging-from-a-wall-a10323.png

Coaching on the Job

In de dagelijkse praktijk kennismaken met systemisch / familiegericht werken is natuurlijk het aller krachtigst. Onze kennis wordt in het werk en praktijkgericht overgedragen. Dit kan door het aansluiten bij familiegesprekken, het leiden van intervisie of het begeleiden van mediation.  De kern in deze aanpak is gezamenlijkheid. Er wordt geen casuïstiek overgenomen, maar door gezamenlijk op te trekken helpen we de beroepskracht verder op weg.  

Sommige onderdelen kunnen worden begeleid door de Zorgheeren, andere door Studio Familiezorg.

WAAROM  

De Zorgheeren en Studio Familiezorg hebben veel kennis en expertise op het gebied van systeemgericht samenwerking. Door het delen van deze kennis, ervaring en expertise dragen wij bij aan een ideale samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het sociaal domein, de zorg, welzijn en het onderwijs.

Systeemgericht / familiegericht werken draagt bij aan het vergroten van de draagkracht van familie in zorgsituaties. Het geeft concrete handvatten hoe professionals, kunnen bijdragen aan het uiteindelijke doel; een goed georganiseerde, afgestemde, stabiele zorgsituatie. Ook integrale samenwerking komt aan bod.

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN 
Collega beroepskrachten/vrijwilligers werken beter samen met familieleden en wegen omgevingsfactoren, zoals woon- en gezinssituatie, mee in de zorg die zij bieden.  

VOOR WIE
Beroepskrachten/vrijwilligers in het sociaal domein – zorgorganisaties en welzijnsorganisaties.

bottom of page